<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">

Notice: The Extraordinary General Meeting on Wednesday 16 February at 2 pm will be canceled.

169 Investor relations headers Web Mail Mynewsdesk  (1)

Dear Shareholders in Vironova AB

The shareholder consortium has today the 15 February asked the Board of Vironova AB to cancel the by them requested Extraordinary General Meeting.

The Board has therefore decided that the Extraordinary General Meeting on Wednesday 16 February at 2 pm will be canceled.

In light of the high number of notifications for attendance to the Extraordinary General Meeting, the Board also considers that it would have been very difficult to conduct the meeting without significant risk of spreading the Covid-19 infection.

 

The Board of Directors
Stockholm 15 February 2022
Vironova AB (publ)

 

Bästa aktieägare Vironova AB

 

Aktieägarekonsortiet har idag 15e februari tillskrivit styrelsen i Vironova AB om att ställa in den av dem begärda extra bolagsstämman.

Styrelsen har därför beslutat att den extra bolagsstämman onsdag den 16e februari kl 14 ställs in.

Mot bakgrund av det stora antalet anmälningar till den extra bolagsstämman bedömer styrelsen dessutom att det vore mycket svårt att genomföra en stämma utan en betydande risk för Covid--19 smittspridning.

 

Styrelsen
Stockholm 15 februari 2022
Vironova AB (publ)