<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">

Major shareholders in alignment to create a stronger Vironova

169 Investor relations headers Web Mail Mynewsdesk  (5)The Board of Directors has been in contact with the major shareholders and has decided in a positive spirit that it will work towards a broadening of the Board of Directors, increased financial information and a greater spread of Class A shares in the company. All these measures to create a stronger Vironova! "It is gratifying that the company can now put all its efforts into realizing the planned market expansion" says Mats Persson, Chairman of the Board of Directors at Vironova.

The Board of Directors
Vironova AB

Styrelsen har varit i kontakt med de större ägarna och i positiv anda kommit fram till att man skall arbeta för en breddning av styrelsen, ökad ekonomisk information och en större spridning av A-aktier i bolaget. Alla dessa åtgärder för att skapa ett starkare Vironova! "Det är glädjande att bolaget nu kan lägga all sin energi på att förverkliga den planerade marknads-expansionen"  säger Mats Persson, styrelseordförande i Vironova.

Styrelsen 
Vironova AB