<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">
Kallelse och anmälan till Vironova AB´s årsstämma 2022

2022-06-14
Kallelse till årsstämma Vironova AB (publ).

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678–1463, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juli 2022 kl. 14.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22 , Stockholm.

Ladda ner kallelse till årsstämman

Ladda ner fullmaktsformulär

Ladda ner årsredovisning 2021

Notice of the Annual General Meeting of Vironova AB (publ).

The shareholders of Vironova AB (publ), 556678–1463, are hereby invited to the Annual General Meeting at 14:00 on 15th of July 2022 at Vironova´s premises at Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm.